Gmina Miękinia - System Informacji Przestrzennej

 
Punkty Adresowe Uruchom


Moduł Punkty Adresowe gromadzi i prezentuje dane związane z punktami adresowymi oraz przebiegiem i nazwami ulic.

MPZP i studium zagospodarowania Uruchom


Moduł Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego prezentuje aktualnie obowiązujące plany dla określonego obszaru gminy lub miasta.